Schedule

September 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • online yin @reflections
2
 • online yin & yang @hosh
3
4
 • online yin @ jaya
 • online yin @reflections
5
6
 • online yin @reflections
7
8
 • online yin @reflections
9
 • online yin & yang @hosh
10
11
 • online yin @ jaya
 • online yin @reflections
12
13
 • online yin @reflections
14
15
 • online yin @reflections
16
 • online yin & yang @hosh
17
18
 • online yin @ jaya
 • online yin @reflections
19
20
 • online yin @reflections
21
22
 • online yin @reflections
23
 • online yin & yang @hosh
24
25
 • online yin @ jaya
 • online yin @reflections
26
27
 • online yin @reflections
28
29
 • online yin @reflections
30
 • online yin & yang @hosh